rėžtuvas

rėžtuvas
1 rėžtùvas sm. (2) 1. įrankis, prietaisas kam rėžti, pjauti, įbrėžti: Sakinimo rėžiams rėžti vartojami specialūs rėžtuvai su dozatoriais . Ši ritė sujungta su virbalu, kurio gale pritvirtintas rėžtuvas sp. Ana suraižė plonas drobeles be siūlo, be peilio, be rėžtuvelio (d.) ž. 2. SD329, Sut, N, [K], D.Pošk raižiko, graverio įrankis: Geniali poeto K. Donelaičio plunksna, kaip ir bevardžių liaudies menininkų rėžtuvai, pagimdė ištisą žmogiškųjų tipų – tragiškų ir groteskinių – plejadą E.Miež. Apimetė tai (auksinius papuošalus) rėžtuvu ir padarė iš to lietą telą Ch2Moz32,4. 3. M prie plūgo pritaisytas peilis velėnai rėžti: Pūdymą arsim, tai rėžtuvą iš plūgo gali išsukt Krp. Rėžtuvais veją rėžė, kad plėšimus darė, ir su žambiu vertė atrėžtą žemę Šts. 4. įrankis stiklui rėžti, rėžiklis: Rėžtùvuo deimantas iškrito Brs. Su tuo rėžtuvu negal stiklo beparaižyti Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • rėžtuvas — rėžtùvas dkt. Sãkinimo rė̃žiams rėžti naudójami speciãlūs rėžtùvai su dozãtoriais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rėžtuvas — 2 rėžtùvas, ė smob. (2) raižytojas, skulptorius: Su rėžtu rėžtùvas rėžia J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brukštas — brùkštas sm. (2) 1. toks dalgės galąstuvas, brukštė: Mano brùkštas gerai jam (galanda) dalgį Vkš. Paimk brùkštą ir supustyk dalgį Mžk. Pirma dalgį papustyk su brukštù, o paskui partrauk su pustykle Mžk. 2. LL217, BŽ496 rėžtuvas, skaptas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knobinys — knobinỹs sm. (3b) įrankis, rėžtuvas velėnai, žemei draskyti: Knõbinius vilko trys arkliai Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūgorius — ×pūgõrius sm. (2) 1. oblius įvairiems grioveliams daryti: Tas yr pūgõrius – su anuo tokius ravelius – pūgas dirba Pkl. Rėmams obliuoti reik pūgoriaus Krp. Ar atsinešei pūgõrių luboms sulyginti? Pln. 2. į ylą panašus įrankis, rėžtuvas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžoklės — rėžõklės sf. pl. (2) plūgas dirvonams plėšti, rėžtuvas: Su rėžõklėms plėšė žemę Trkn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtas — 1 rė̃žtas sm. (2) 1. J, Vl tam tikras statybininkų prietaisas su dviem aštriais nagais, naudojamas linijoms žymėti, skrodžiant rąstus. 2. medžio raižytojo, skulptoriaus įrankis: Su rėžtu rėžtuvas rėžia J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtuvė — sf. žr. 1 rėžtuvas 3: Plūgas turi rėžtuvę – velėnai užrėžti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sriegimas — sriegìmas sm. (2) DŽ, sriegìmos ind. 1. → sriegti 2: Mechanizuotas sriegimas – toks, kai sriegiama elektrine sriegimo mašinėle arba sriegimo staklėmis rš. Sriegimo peiliai gaminami iš greitapjūvio plieno rš. Sriegimo rėžtuvas sp. Sriegimo šukos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štikžiogis — ךtìkžiogis (nlt.) sm. (1) KŽ 1. KŽ skriestuvas, rėžtuvas: Su štikžiogiu brėžk sienojus budavojant J. 2. Jrb, Vlkv vienarankis pjūkliukas: Paimk štìkžiogį ir nupjaustyk medžiams šakas Grz …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”